Wie zijn we
Core and More focust op de kern van uw vraag of behoefte.
Daarbij wil Core and More verder gaan dan datgene wat voor de handliggend is.
Unieke mensen die de gave hebben om hieraan bij te dragen, maken deel uit van ons team:
Koen Verhelst
Koen Verhelst evolueerde als sportmonitor tot bachelor lichamelijke opvoeding & bewegingsrecreatie. Als snel kwam het inzicht dat ‘sport’ niet altijd een doel hoeft te zijn, maar veelal een middel is dat gebruikt kan worden om de mens in al zijn facetten te laten groeien.
In de recreatieve en creatieve sector leerde hij, naast ‘sport en spel’, ook andere zaken in te zetten als middel. Hierdoor slaagt hij erin telkens de aanpak af te stemmen op de kern van de vraag, rekening houdend met het doelpubliek. In de private bedrijfssector zijn vaak zeer specifieke behoeftes. Aan de bijhorende verwachtingen voldoen, vraagt telkens opnieuw volle aandacht en inzet om iets meer te kunnen verwezenlijken.
Dit was de aanzet voor Koen om in 2010 zelfstandig te starten met ‘Core and More’, waarbij de naam allesomvattend is.

'De kern én meer' is wat hem in zijn huidige activiteiten als begeleider, trainer en coach typeert. In zijn aanpak kan hij putten uit diverse tools en methodieken. Dit maakt het hem mogelijk programma's te verzorgen voor directie-managment, uitvoerenden, jongeren, enz. In opleidingen mbt jeugdwerk resulteerde zijn aanpak bij de jongeren tot een exponentiële persoonlijke groei.

Overigens is Koen even passioneel in de skisport actief. Dat blijkt uit de samenwerking die ISC SKI vzw heeft met Core and More. Een eigen skibaan waar beginnende en gevorderde skiërs terecht kunnen, gelegen op een locatie die tal van mogelijkheden biedt, is een mooie troef!

Quote: ‘Waar mensen zijn, wordt er ‘gemenst’. Om zelf te kunnen evolueren wil ik steeds meer zicht en vat krijgen op ons 'mens-zijn'. Door hier bewust mee om te gaan, kunnen we van elkaar leren. Tijdens mijn afgelegd traject kwam ik tot het inzicht dat ik over vaardigheden beschik waarmee ik iets voor anderen kan betekenen... Dit geeft me een goed, warm en comfortabel gevoel en hoop dit te kunnen overbrengen bij anderen.’
Dries Devriendt
Dries startte zijn carrière in het jeugdwerk. Door intensief jongeren te coachen en te vormen kreeg hij de smaak van training & coaching te pakken. Gaandeweg verbreedde hij zijn expertise door met nieuwe inzichten & andere doelgroepen aan de slag te gaan. Ondertussen maakte hij de overstap naar de bedrijfswereld om daar fulltime rond training & coaching te werken.
Als hij niet aan het werk is vind je hem meestal ergens op het water, als mede-organisator van allerlei evenementen of eender waar er muziek te spelen/beluisteren valt.
Dries wordt gedreven door een passie voor hoe mensen, groepen en organisaties leren en zich ontwikkelen. Hij specialiseerde zich, onder meer door een opleiding bij Outward Bound, in ervaringsleren en procesbegeleiding. Een grote focus op interactief werken en linken leggen naar de praktijk, samen met een grote luistervaardigheid, zijn kenmerkend voor zijn aanpak

Quote: "Het idee dat iedere mens talenten heeft die hij/zij kan ontwikkelen is voor mij een diepgeworteld geloof. Dat probeer ik dan ook altijd als uitgangspunt te gebruiken in mijn begeleidingswerk. Goed luisteren en vertrekken vanuit wat is (en niet vanuit een tekort) zorgt voor een veel sterker en duurzamer leereffect, daar ben ik vast van overtuigd."