Persoonlijk

Streef je naar een levensbalans waarbij het professionele en persoonlijke hand in hand gaan? Heb je het gevoel dat deze balans niet evenwichtig is? Beïnvloedt dit je levensvreugde?
Dan is de kans reëel dat dit onevenwicht te maken heeft met individuele aspecten zoals:

 • Timemanagment
 • Engagement en verantwoordelijkheden
 • Afbakenen van grenzen en assertiviteit
 • Omgaan met stress
 • Kwaliteiten en valkuilen

Deze ‘levenswandel’ verloopt vaak moeizaam wat kan leiden tot chronische klachten, burn- & bore-out, depressies, enz. Het begrijpen van het ‘waarom deze balans niet evenwichtig is’, is daarom fundamenteel:

 1. Bewustwording van je dromen, belangen, behoeftes, idealen, enz is onontbeerlijk als motivatie om
  naar je beste vriend te luisteren, namelijk jijzelf!
 2. Inzicht in de vele functies en tijdsbesteding (als partner, moeder, dochter, vriendin, bediende, enz)

Door op zoek te gaan naar antwoorden op relevante vragen, krijg je een beeld van wat jou drijft en bezig houdt. Het contrast is vaak ontnuchterend wat je helpt je eigenheid te ontwikkelen. Core and More begeleidt mensen die behoefte hebben aan:

 • Zelfreflectie met betrekking tot verleden, heden en toekomst.
 • Feedback met betrekking tot wie ze zijn
 • Zelf-ontplooiing (door middel van training)
 • Coaching bij ingrijpende levensgebeurtenissen

De vertrouwelijke aanpak wordt in samenspraak bepaald en is steeds individueel maatwerk. In het proces wordt gesprek afgewisseld met actie-reflectie en worden relevante coachingtools gebruikt ter inzicht. De uiteindelijke oplossingen en antwoorden heeft uzelf, wij kunnen u deze helpen vinden...