Samen-werken aan samenwerking

Dit onvergetelijke programma wordt naast zijn flexibele formule, gekenmerkt door:

- samenwerking en actie - luchtig en leerrijk
- uitdagingen en vernieuwing - ruimte voor gesprek en feedback
- probleemoplossend werken - verrassend

De begeleider vervult een fundamentele rol in dit programma. Hij speelt continue in op de situaties die door uw team worden gecreëerd. Hierdoor wordt men telkens opnieuw 'getriggerd' om steeds beter te presteren. Dit gebeurt op een respectvolle en luchtige manier. Ook de veiligheid van ieder individu wordt gewaarborgd, zowel op mentaal als fysiek niveau.

Organisatievormen:

  • Multi-tasking als 1 team: de verantwoordelijkheid ligt volledig bij het team waardoor onderling overleg, taakverdeling, tijdsindeling en communicatie belangrijk zijn.
  • Onderverdeeld in sub-teams waarbij men toch afhankelijk is van elkaar.
  • Als individu bijdragen aan het team teneinde een gezamenlijk doel te halen als team.


Afhankelijk van uw doel of thema, kunnen korte tussentijdse reflecties worden gehouden waaruit aandachtspunten verderkomen. Vaak leiden deze tot concrete actiepunten en onderlinge afspraken. Deze leermomenten zullen ongetwijfeld bijdragen tot de groei van uw team en / of op individueel vlak.