Oprechte Communicatie

Je haalt als team of organisatie de beste resultaten als je kritisch naar jezelf en je omgeving kijkt, als zowel de organisatie als medewerkers een bereidheid tot leren en ontwikkelen tonen. In zo’n context is een open communicatie van groot belang.
Deze training geeft je als organisatie/team de kans om stil te staan bij hoe de communicatie intern verloopt: je verkent de patronen en hoe de organisatiecultuur en communicatielijnen elkaar beïnvloeden.
Vanuit dat bewustzijn worden op groeps- en individueel niveau enkele ontwikkelpunten benoemd. We verkennen samen wat nodig is om deze ontwikkelingen in de praktijk te brengen en oefenen met de nodige vaardigheden hiervoor.

Je gaat voor deze training omdat je:

  • belang hecht aan de stem van je medewerkers in teamontwikkeling;
  • Op een gedragen manier wil werk maken van een open en ontwikkelingsgerichte communicatiecultuur;
  • Je bewust bent van de grote impact van interne communicatie op je prestaties als team en organisatie
  • Gelooft in het